Prohlášení

Autorem projektu hledámlékaře.cz je společnost Pharmedex, s.r.o.

Pharmedex, s. r. o. závazně prohlašuje, že:

 • projekt hledámlékaře.cz je výhradním duševním vlastnictvím společnosti Pharmedex, s. r. o.,
 • provozovatel tohoto portálu - společnost Pharmedex s.r.o. - si vyhrazuje veškerá autorská práva k jeho obsahu i formě. Bez jeho souhlasu je zakázáno jakýkoliv materiál či jeho část dále rozmnožovat, rozšiřovat či sdělovat jiným způsobem veřejnosti prostřednictvím sítě Internet či podobně. To se nevztahuje na autorským zákonem dovolené užití pro osobní potřebu uživatele (návštěvníka) portálu,
 • společnost Pharmedex s.r.o. je oprávněna vykonávat ve vztahu k internetovým stránkám veškerá majetková a autorská práva podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů. Bez souhlasu provozovatele společnosti Pharmedex s.r.o. je možné využívat tyto internetové stránky pouze pro vlastní potřebu. Tyto internetové stránky nesmí být kopírovány nebo napodobovány jako celek ani žádná jejich část. Bez výslovného souhlasu společnosti Pharmedex s.r.o. nesmí být použity, kopírovány ani přenášeny žádná loga, grafické prvky, zvuk či obraz uvedené na těchto internetových stránkách,
 • bez souhlasu provozovatele internetových stránek, společnosti Pharmedex s.r.o. není možné zasahovat do obsahu nebo technické funkčnosti těchto internetových stránek,
 • že údaje uveřejněné v rámci tohoto projektu byly získány z veřejně dostupných zdrojů,
 • provozovatel neposkytuje žádná prohlášení ani ujištění pokud jde o správnost, úplnost, pravdivost nebo vhodnost informací obsažených nebo uvedených na těchto internetových stránkách a v dokumentech a grafických znázorněních zveřejněných na těchto internetových stránkách.
 • Provozovatel neposkytuje žádné záruky vztahující se k uvedeným informacím,
 • portál hledámlékaře.cz je veřejnou informační službou. Veškeré materiály, které uživatelům nabízí, mají pouze informativní charakter. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za pravdivost, přesnost a úplnost informací nebo za užití nebo využití informací, které jsou na těchto stránkách nebo v jednotlivých sekcích. Totéž platí pro odkazy na jiné portály, nebo webové stránky, jejichž adresy (odkazy) lze na portálu nalézt,
 • partneři účastnící se na projektu v jakékoli formě spolupráce nenesou žádnou odpovědnost za zveřejněné informace na této internetové prezentaci, se společnost výslovně zříká odpovědnosti za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací zde uvedených do souladu se skutečností v čase.
 • provozovatel může kdykoli provádět změny informací na těchto internetových stránkách,
 • všichni uživatelé souhlasí s tím, že přístup a používání těchto internetových stránek jsou na jejich vlastní odpovědnost,
 • společnost nenese odpovědnost za obsah všech souvisejících stránek a odkazy, které jsou s touto stránkou propojeny. Společnost nezodpovídá za správnost všech aspektů uvedených informací. Všichni uživatelé souhlasí s tím, že otevření stránek, na které jsou na této stránce odkazy, nebo jsou s touto stránkou propojeny, je na jejich vlastní odpovědnost,
 • provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné jiné přímé a nepřímé škody, který by využitím informací, či služeb portálu vznikly jejich uživateli,
 • tyto podmínky používání internetových stránek hledamlekare.cz je společnost Pharmedex s.r.o oprávněna kdykoli změnit, jejich změna je platná a účinná dnem jejich zveřejnění,
 • vstupem na další stránky portálu vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami, které tím rovněž závazně akceptujete.